Những điều mà bất cứ sinh viên CNTT nào cũng phải làm ít nhất một là trong đời

Đời sinh viên công nghệ thông tin sẽ nhạt nhẽo nếu bạn chưa làm một trong những điều sau đây: Tự học tiếng anh bằng phần mềm Duolingo 10 phút mỗi ngày Sử dụng Google Driver để lưu trữ, chia sẻ và đồng bộ file Tự tạo một website miễn … Chi tiết